Gietmortels op basis van Calciumsulfaat
Gietvloeren moeten gewoon goed zijn.
Dit kan alleen als de specie de juiste kwaliteit en verwerkbaarheid heeft.
GIMOC heeft die specialisatie in huis. Of het nu gaat over kant en klaar specie met mixers of door middel van mobiele mortelcentrale. Voor elk hebben wij de juiste oplossing.

Toepassing
Calciumsulfaat gebonden gietvloeren zijn geschikt voor alle vloeren in de zogenaamde “droge bouw”, dat wil zeggen bedrijfsgebouwen, woningen, scholen, kantoren, ect. De gietvloer is door zijn buig en druksterkte bij uitstek geschikt voor de toepassing van zwevende vloeren en vloerverwarming.

Voorwaarden
Het gebouw, waarin de gietvloeren worden aangebracht moet bouwfysisch gezond zijn, overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit.
Het vochtgehalte van de dekvloeren mag bij het leggen van dampdoorlatende vloerbedekking niet meer bedragen dan 1% en bij dampdichte vloerbedekking niet meer dan 0,5 % ( gemeten met CM meter).
Gietvloeren zijn niet bestand tegen constante inwerking van vocht. Door middel van een vochtscherm kan dit voorkomen worden. Vochttoevoer van buitenaf dient voorkomen te worden.

Gietmortel is niet zomaar gietmortel
Het komt er op aan wat erin zit. Hoe goed is het zand, hoe zuiver is het water en vooral welke kwaliteit heeft het bindmiddel. Om die reden wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige bindmiddelen.
Het gebruikte zand is zeer nauwkeurig gekozen met een optimale zeeflijn, welke zorgt voor hoge mechanische eigenschappen en optimale vloei-eigenschappen.
De vloerlegger is er zeker van dat er reactietijd, verwerkbaarheid en de vloei-eigenschappen altijd beheersbaar zijn.

Calciumsulfaat
De chemische formule is CaSO4. Dit is een watervrij gips dat door de reactie met water kan verharden en zo de toeslagmaterialen aan elkaar kan kitten.  Deze verharding vindt plaats zonder noemenswaardige vervormingen. Het gebruik van dit bindmiddel gaat terug tot in de oudheid. Egyptenaren gebruikten al natuurlijk anhydriet bij de bouw van piramides.

Specie productie

  1. Het “natte “ productie systeem , waarbij de specie in onze Gietmortel Centrale te Uden wordt geproduceerd en met mixers kant en klaar naar de bouwplaats getransporteerd.
  2. De mobiele menginstallatie welke op de bouw wordt gestationeerd en waarmee ter plaatse kleine en grote hoeveelheden specie in een continu proces kunnen worden geproduceerd.

Goede Droging
Als gevolg van de poriënstructuur drogen gietvloeren gematigder over de gehele dikte.
Hierdoor is de vloer ondanks een hogere beginvochtigheid net zo snel gereed voor de eindbedekking dan bij cementdekvloeren, temeer omdat de vloer nadat deze begaanbaar is gestart kan worden met versneld te drogen.

Grafiek

Technische informatie

Drukvastheid na 28 dagen: 10 tot 40 N/mm2 afhankelijk van kwaliteit
Buigsterkte na 28 dagen 3 tot 6 N/mm2
Volumieke massa na droging ca. 2050 kg/m3
PH waarde licht alkalisch
Krimp/zwel < 0,2mm/m
Brandwerendheid Niet brandbaar
Warmtegeleidingscoëfficiciët 1,2 W/mK tot 2,0 W/mK
Warmte uitzettingscoëfficiënt 0,012mm/mK
Beloopbaarheid na 48 uur bij temp >5 en < 30o
Belastbaar ( ca. 50% Eindsterkte) na 5 dagen
Verwerkingcondities > 3o C < 30o
Wind en waterdicht
Vermijd directe zonnestraling

 

Kwaliteit Druksterkte Buigsterkte Woningbouw
Belasting 1,5 KN/mm2
Utiliteitsbouw
Belasting 3 KN/mm2
GD12 C12 F3 Dikte > 40mm Dikte > 55mm
GD20 C16 F3 Dikte > 35mm Dikte > 50mm
C20 F4 Dikte > 35mm Dikte > 50mm
GD30 C25 F5 Dikte > 30mm Dikte > 40mm
C30 F6 Dikte > 30mm Dikte > 40mm
GD40 C35 F6 Dikte > 30mm Dikte > 40mm
C40 F7 Dikte > 30mm Dikte > 40mm